Breaking News

Рада "Паростка"Рада самоврядування Школи розвитку юнацької демократії «Паросток» (далі Рада «Паростка») є  колегіальним органом управління організацією, створеним для вирішення основних питань діяльності Школи розвитку юнацької демократії «Паросток» .

Рада «Паростка» утворена відповідно до Закону України про позашкільну освіту.


ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ «ПАРОСТКА»

Рада «Паростка» в своїй діяльності керується Конституцією, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Переглянутою Європейською Хартією участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а також Статутом Центру позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» та даним Положенням.

Повноваження Ради «Паростка» визначають також інші нормативні документи, що стосуються її діяльності.

Положення про Раду "Паростка"

Керівний склад Ради "Паростка" 

Протоколи


Немає коментарів